Ekstraordinær generalforsamling i Tryg Forsikring A/S

Hermed indkaldes i henhold til selskabets vedtægter § 10 til ekstraordinær generalforsamling den 4. oktober 2021 kl. 10.00 på selskabets adresse Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er følgende: 

  1. Udpegelse af dirigent
  2. Beslutning om at vedtage gennemførelsen af en spaltning mellem Codan Forsikring A/S (som det indskydende og ophørende selskab) og Selskabet og Chopin NewCo A/S (som de to modtagende selskaber) i overensstemmelse med spaltningsplan af 27. august 2021
  3. Beslutning om at ændre Selskabets vedtægter som led i spaltningen, herunder optagelse af binavne og forhøjelse af selskabskapitalen
  4. Bemyndigelse 

Fuldstændig indkaldelse med bilag:

Ekstraordinær generalforsamling  

Vedtægter

Ballerup den 17. september 2021

Jukka Pertola
Bestyrelsesformand