Au pair-forsikring – samler de lovpligtige forsikringer i én pakke

Au pair-forsikring – dækker arbejdsskader og hjemtransport 

Med en au pair ansat har du pligt til at sørge for en række forsikringer. Au pair-forsikringen kombinerer de to lovpligtige forsikringer – arbejdsskadeforsikring og hjemtransportforsikring. Derudover er en fritidsulykkesforsikring også lovpligtig – den er ikke med i au pair-forsikringen, men skal oprettes særskilt.

Sådan dækker au pair-forsikringen

Au pair-forsikringen dækker, hvis din au pair kommer til skade eller dør. Forsikringen består af en arbejdsskadeforsikring og en hjemtransportforsikring.

Sådan dækker arbejdsskadeforsikringen

Forsikringen dækker, hvis din au pair kommer til skade på arbejdet. Skaden skal opstå pludseligt eller inden for fem dage efter en hændelse eller påvirkning. Arbejdsskadeforsikringen dækker:

 • Udgifter til sygebehandling, træning og hjælpemidler
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Erstatning for varigt mén
 • Udgifter ved dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger
 • Økonomisk erstatning til efterladte

Sådan dækker hjemtransportforsikringen

Forsikringen dækker, hvis din au pair ikke længere kan arbejde på grund af alvorlig sygdom, eller han eller hun kommer alvorligt til skade, og derfor ikke længere kan arbejde. Hvis din au pair dør, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport eller tilsvarende udgifter til kremering eller begravelse i Danmark.

Forsikringen dækker også:

 • Eftersendelse af bagage
 • Tilkaldelse af en person ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst
 • Op til fem timers psykologisk krisehjælp
   

Ulykkesforsikringen dækker, hvis din au pair kommer til skade ved en ulykke i sin fritid. Forsikringen udløser økonomisk erstatning ved:

 • Fysisk varigt mén
 • Psykisk varigt mén
 • Transport fra ulykkessted til nærmeste behandlingssted
 • Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog 
 • Tandskade
 • Dødsfald og begravelseshjælp – økonomisk erstatning til de efterladte, hvis den forsikrede dør ved en ulykke. 

  Det gule sygesikringskort gælder

  Din au pair er dækket af det almindelige gule sygesikringskort, når au pair-opholdet er godkendt i Danmark. Du skal selv sørge for at sikre, at din au pair er omfattet af det danske sundhedsvæsen. 

  Husk en fritidsulykkesforsikring

  Ud over au pair-forsikringen er det også lovpligtigt, at en au pair har en fritidsulykkesforsikring.

  Forsikringen dækker, hvis din au pair kommer til skade ved en ulykke i sin fritid. 


  Altid med i fritidsulykkesforsikringen

  Forsikringen udløser økonomisk erstatning ved:

  • Fysisk varigt mén

  Gør fritidsulykkesforsikringen endnu bedre

  Du kan vælge at udvide forsikringen med flere dækninger:

  • Psykisk varigt mén
  • Transport fra ulykkessted til nærmeste behandlingssted
  • Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor eller psykolog 
  • Tandskade

  Særlige fordele i au pair-forsikringen

  Gælder i op til 24 måneder

  Forsikringen gælder for ansættelse af en au pair og kan dække i op til 24 måneder.

  Samler lovpligtige dækninger i én forsikring

  Med au pair-forsikringen sikrer du, at din au pair har de lovpligtige forsikringsdækninger i arbejdsskade- og hjemtransportforsikringen.

  Nemt at supplere med fritidsulykkesforsikring

  Som kunde hos os kan du nemt supplere au pair-forsikringen med en fritidsulykkesforsikring , som også er lovpligtig at have til en au pair.