Om Tryg

Afgørelser fra Finanstilsynet

Her finder du de afgørelser fra Finanstilsynet, som vedrører Tryg.

Tryg forsikring A/S har accepteret bøde i ligebehandlingssag

Tryg har, ligesom størstedelen af forsikrings- og pensionsbranchen, beklageligvis utilsigtet haft forsikringsvilkår, der forskelsbehandlede gravide kvinder jf. § 8 og § 18 b i forsikringsligebehandlingsloven, fordi vi ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på særlige detaljer i loven.

Det betyder, at vi uretmæssigt har afvist at dække behandlinger hos fysioterapeut og kiropraktor m.m. til kvinder i forbindelse med deres graviditet. Tryg har på den baggrund modtaget en bøde på 900.000 kr. fra SØIK, som vi har accepteret at betale.

Da vi blev bekendte med fejlen i vores forsikringsvilkår, rettede vi den straks. Derudover rakte vi ud til de berørte kunder for at undskylde og kompensere dem økonomisk. Foruden tilbagebetaling af deres behandlingsudgifter udbetalte vi godtgørelse for den utilsigtede diskriminering. Tryg har ved betaling af bøden nu afsluttet sagen endeligt.

Vi beklager endnu en gang over for de berørte kunder.