Falske emails fra Tryg i omløb

Læs mere
Gode råd

Tjekliste: Brandfælder i hjemmet

Mange brande i hjemmet kan undgås. Her er er nogle af de hyppigste brandfælder, som er gode at kende til og være opmærksom på i dit hjem.

Brandfælder i hjemmet - elektronik kan være en brandfælde

Her skal du være opmærksom

Elektriske apparater 

Træk stikket ud af de elektriske apparater, når du ikke bruger dem. Sluk altid for strømmen til tv’et på stikkontakten. Brug eventuelt en elspareskinne, der sikrer, at alle tilkoblede apparater er slukkede - så sparer du samtidig på energien. Når tv’et, spillekonsollen står på stand-by, er der stadig strøm i apparatet, og det øger risikoen fra brand og kortslutning ved lynnedslag.

Filtre, emhætter og ventilatorer 

Fedt antænder let ved brand og kan sprede sig hurtigt gennem luftkanalerne. Rengør fnugfilteret i tørretumbleren før brug. Rens ofte emhætter og ventilatorer. 

Lamper og pærer 

Brug aldrig stærkere pærer, end lampen er beregnet til. Halogenpærer udvikler særlig høj temperatur. Ved fejlmontering er der derfor stor fare for brand. Følg brugsanvisningen nøje eller overlad monteringen til en autoriseret installatør.

Pejs og brændeovn 

Har du pejs eller brændeovn, er det vigtigt at fyre med en passende mængde tørt brænde. Sørg også for et godt aftræk, da dårlig afbrænding eller afbrænding med vådt tag kan føre til skorstensbrand. Hold altid et særligt øje med pejsen, og husk en gnistfanger. Tøm asken fra pejsen og brændeovnen et sikkert sted.

Stikkontakter og forlængerledninger 

En forlængerledning eller en stikdåse med mange apparater koblet til kræver ofte mere effekt, end den er beregnet til. Det betyder, at ledningen bliver overophedet, og det kan medføre brand. Kontroller løbende stikkontakter, forlængerledninger og stikdåser. Er de løse, brune eller varme, så bør de undersøges nærmere.

Sådan tjekker du dit hjem - se videoen.