Landbrugsforsikring – fire forsikringer i én overskuelig pakke

Landbrugsforsikringen er til dig, der bor på et landbrug og er momsregistreret landmand. Du kan sammensætte præcis de privat- og erhvervsforsikringer, du har brug for med dækninger fra bygning-, indbo-, ansvar- og løsøreforsikringen – så er din ejendom, dine ting og dit ansvar godt dækket.

De vigtigste dækninger til landbruget

Når du har et landbrug og er momsregistreret som landmand, får du alle de relevante forsikringer til dit landbrug samlet i én. Landbrugsforsikringen dækker nemlig både dig som privatperson og din bedrift. Sammensæt forsikringen efter dit behov. 

Bygningsforsikring

Med bygningsforsikringen får du altid en brandforsikring og typisk også dækning ved storm og andre pludselige skader. Du kan udvide din forsikring med en række dækninger til drifts- og beboelsesbygninger.

Indboforsikring

Forsikringen dækker i tilfælde af brand, el-skade, tyveri og hærværk, men rummer også dækninger som ansvar, vejrskader og psykologisk krisehjælp. Du kan bl.a. udvide med dækning af pludselige skader.

Ansvarsforsikring

Din ansvarsforsikring dækker altid privat-, bedrifts- og forureningsansvar samt retshjælp. Du kan bl.a. udvide forsikringen med miljøforsikring. 

Løsøreforsikring

Forsikringen dækker løsøre i landbruget i tilfælde af fx brand, vandskade, tyveri eller hærværk. Det er fx dine maskiner, din besætning eller dine landbrugsprodukter.

Majetærsker høster korn

Læs mere om landbrugsforsikring

Landbrugsforsikringen kombinerer vigtige forsikringer, så du er sikker på, at både dit private indbo og din erhvervsmæssige bedrift er dækket.

Bliv landbrugskunde

Særlige fordele i landbrugsforsikringen

Alle forsikringer samlet i én overskuelig forsikring

Landbrugsforsikringen indeholder alle de dækninger, du har brug for. Forsikringen dækker både dig som privatperson og din bedrift.

Tilpas forsikringen efter dine behov

Du kan tilpasse din forsikring, så den passer til netop dit landbrug. Vælg mellem en række tilvalgsdækninger fra de fire forsikringer. Tilvælg også særlige forsikringer som pelsdyrsforsikring og skovbrandforsikring. 

Automatisk flytteret

Forsikringen indeholder automatisk en flytteret. Får du erstatning for en skade sket på ét matrikelnummer, kan du vælge at bruge beløbet på fx en bygning på et andet matrikelnummer.

Særlige forsikringer

Som en del af din landbrugsforsikring kan du tilvælge en række særlige forsikringer efter behov:

 • Skovansvarsforsikring. Forsikringen dækker ved skader på personer eller ting, du som ejer af skov er erstatningsansvarlig over for.
 • Skovbrandforsikring. Forsikringen dækker brand i skove og andre bevoksninger.
 • Juletræsforsikring. Forsikringen dækker ved brand på bevoksninger med juletræer, samt tyveri af pyntegrønt og juletræer.
 • Kollektiv ulykkesforsikring. Forsikringen dækker, hvis en medarbejder bliver skadet ved en ulykke. 
 • Sundhedsforsikring. Forsikringen dækker dig og dine medarbejdere, hvis I kommer til skade på arbejdet eller i fritiden.

Mest stillede spørgsmål

Hvad dækker landbrugsforsikringen?

Forsikringen bliver sammensat, så den passer præcis til din ejendom og din bedrift. Her får du alle de relevante forsikringer til dit landbrug samlet i én forsikring - og den dækker både dig som privatperson og i dit erhverv.

Landbrugsforsikringen indeholder derfor både en bygningsforsikring,  en indboforsikring, en ansvarsforsikring og en løsøreforsikring.

Hvad koster en landbrugsforsikring?

Når prisen for din landbrugsforsikring fastsættes, tager vi højde for en række parametre, der er specifikke til lige netop din bedrift. Udover eventuelle tilvalg, baserer vi bl.a. prisen på følgende: 

 • Antal bygninger og hvad de bruges til
 • Evt. udlejning af bygninger
 • Om du dyrker jorden
 • Om du har dyr og hvilke
 • Hvilke maskiner du har
 • Om du kører maskinstation

Vil du vide mere om, hvad prisen er for lige netop dit landbrug, kan du læse mere og få et tilbud her.

Skal jeg også have en landbrugsforsikring, hvis jeg bor på et nedlagt landbrug?

Bor du på et nedlagt landbrug, og er du ikke momsregistreret, skal du i stedet have en landboforsikring. Her får du også en samlet forsikring, der dækker din ejendom, dine ting og dit ansvar. Forsikringen består af elementer fra vores bygningsforsikring, indboforsikring, ansvarsforsikring og løsøreforsikring.

Skal jeg have en særlig forsikring alt efter, hvilket slags landbrug jeg har?

Du får målrettet din forsikring, så den passer lige til din type af landbrug. Her har vi blandt andet dækninger til dig, der avler pelsdyr, har en produktion af juletræer eller råder over større skovområder.

Bor du på et husmandssted eller et nedlagt landbrug?

Når du bor på et nedlagt landbrug og ikke er momsregistreret, skal du have en landboforsikring i stedet. Du får elementer af ansvars-, indbo-, bygning- og løsøreforsikringerne, præcis som på landbrug, men målrettet til landbokunder.

Læs mere om landboforsikring