KRISEHJÆLP EFTER SKYDERIET I FIELDS. Vi stiller krisehjælp til rådighed for alle vores kunder, uanset hvilken forsikring du har hos os. Har du selv, eller nærmeste familie, brug for krisehjælp efter hændelsen, så kontakt os på tlf. 44 20 45 54.
 Læs mere
Om Tryg

Love, tilsyn og medlemskaber

For at kunne drive forsikringsvirksomhed i Danmark er Tryg underlagt visse regler. Det er en ekstra tryghed for dig.

Tryg Forsikring A/S er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tryg er også underlagt Forsikringsaftaleloven, Lov om forsikringsvirksomhed, Lov om forsikringsformidling og Lov om finansiel virksomhed.

Endelig er Tryg medlem af brancheorganisationen Forsikring og Pension.