Oftest stillede spørgsmål

Hvorfor stemmer beløbet på min regning ikke med mit forsikringsbeløb?

Hvis prisen på din forsikring ikke stemmer, kan det være fordi:

Gebyrer og afgifter
Udover prisen på din forsikring, opkræver vi et gebyr på 9,50 kr. pr. betaling via betalingsservice og 38,50 kr. pr. opkrævning ved betaling via indbetalingskort. Derudover opkræver vi skadeforsikringsafgifter til Staten f.eks. stormflodsafgift og lovbestemte bidrag til Garantifonden.  Skadeforsikringsafgiften udgør 1,1 % af prisen på dine forsikringer og skal betales, hver gang du betaler dine forsikringer. Du kan læse mere om gebyrer og statsafgifter.

Skæv opkrævningsperiode
Vi opkræver normalt forsikringer fra d. 1. i en måned. Hvis din forsikring er trådt i kraft på en anden dato kan beløbet være anderledes ved første opkrævning.

Ændringer i forsikring eller dækning
Du har lavet ændringer i din forsikring eller dækning, f.eks. købt eller opsagt en forsikring eller tilføjet en ny dækning. Hvis dette er sket efter vi har sendt besked til betalingsservice, vil ændringen først ses i næste opkrævning. Dog med tilbagevirkende kraft. Du kan altid se  ændringerne på Min side . 

Ændringer i antal kilometer, adresse eller andet
Din forsikringspris opdateres efter hvad du har forsikret. Hvis din risiko er ændret, vil prisen også ændre sig. 

Indeksreguleret pris 
Din forsikringspris indeksreguleres én gang hvert år. Derfor kan din regning se anderledes ud end året før. Du kan altid se ændringerne på Min side

Hvordan skifter jeg fra årlig betaling til månedlig betaling?

Du kan ændre til månedlig betaling ved at logge på Min side.

Se, hvordan du gør.

Hvorfor har jeg fået en rykker?

Hvis du har modtaget en rykker, kan det være fordi:

  • Du har ikke betalt din regning i tide. Så snart du har betalt din regning og rykker, bliver du opkrævet på normal vis igen. 
  • Din bank kan have afvist din betalingsservice aftale, f.eks. hvis der ikke er dækning på din bankkonto til at betale  for opkrævningen via betalingsservice. Kontakt din bank for at høre årsagen. 
  • Din betalingsaftale kan være slettet af din bank eller dig selv. Så snart du har betalt din regning og rykker, kan du tilmelde din forsikring til betalingsservice igen. 
  • Du kan have angivet et forkert kontonr. til betalingsservice. 

For at tilmelde betalingsservice igen, skal du kontakte din bank eller tilmelde din betaling via din netbank.